Casos clínics

Totes les imatges que es mostren en aquesta secció corresponen a casos clínics reals realitzats per l’equip multidisciplinari d’Unova Clínica Dental. Aquestes imatges es mostren amb el consentiment de tots els pacients tractats i formen part de la nostra exclusiva propietat.

Carilles de composite

Amb les carilles estètiques de composite podem millorar el color, la forma, la grandària i fins i tot la disposició de les dents. Aquestes carilles són resistents i imiten perfectament les dents naturals.

En aquest cas, pots comprovar els resultats de la col·locació de carilles de composite i la millora substancial de l'estètica del somriure de la nostra pacient.

Corones de Zirconi

Gràcies a les carilles de zirconi, aconseguim un resultat molt natural, ja que el seu material permet que passi la llum. Són fines i s’assemblen a les dents a la perfecció. S’utilitzen, sobretot, per a les peces dentals més visibles a l’hora de somriure.
A UNOVA, recomanem el seu ús en persones que presenten problemes relacionats amb la forma, el color o la posició de les dents. Estudiem cada cas de forma personalitzada per aconseguir els millors resultats.

Implants, ortodòncia i carilles de composite

Aquest cas va tenir un abordatge multidisciplinari, des de diverses àrees de l’odontologia, de la mà dels doctors: Dr. Oriol Arcia, Dr. Àlex Vergés i Dra. Anna Tur.

La nostra pacient ha aconseguit lluir un somriure sa i bonic gràcies a la col·locació d’implants i corones dentals, amb un tractament d’ortodòncia i amb carilles de composite premium.

A UNOVA, estudiem el cas de cada pacient amb deteniment i precisió. El diagnòstic és, sens dubte, la base per poder planificar un tractament segur i altament estètic que millori la seva salut i qualitat de vida. Per això, treballem de forma multidisciplinària per aconseguir els millors resultats.

All on 4

Amb les pròtesis fixes sobre implants, reposem totes les dents perdudes o en mal estat d’una o d’ambdues arcades dentàries amb un número limitat d’implants. En aquest cas, hem col·locat la pròtesi sobre quatre implants en cada arcada.

Per a la seva col·locació, fem servir la tècnica de la càrrega immediata. Un cop fixats els implants, posem una pròtesi provisional fixa, de manera que, en aquest cas, la pacient no s’ha vist sense dents en cap moment fins a la col·locació de la pròtesi definitiva. Finalment, la pacient ha recuperat l’estètica i la funcionalitat completa del somriure, amb resultats molt naturals.

A UNOVA, a més, planifiquem les cirurgies digitalment i les realitzem amb treball a 6 mans, de manera que són més segures, eficients i de major qualita.

Carilles de composite

Les carilles són un dels tractaments estètics amb més demanda entre els i les pacients. Es tracta d’unes fines làmines de composite que fem servir per millorar l’estètica de les dents: forma, color, grandària, disposició, etc.

Per a la seva col·locació, rebaixem lleument l’esmalt dental i hi apliquem un adhesiu que permet una fixació de fins a 15 anys. A continuació, apliquem capes molt fines de composite directament sobre la dent, li donem forma i l’endurim gràcies a un llum LED. Finalment, les polim per a un acabat perfecte. A UNOVA, fem servir carilles de composite premium, altament estètiques i de llarga durada, que ens asseguren uns resultats naturals i immediats.

Implants y corones dentals

Abans i després d’una de les nostres pacients, a qui hem realitzat la col·locació d’implants i corones dentals per reposar les peces perdudes. A més, hem completat el tractament amb la col·locació de carilles de composite premium.

Gingivectomia + Carilles

Amb la gingivectomia, un tractament mínimament invasiu, aconseguim que la pacient no ensenyi una quantitat de geniva desproporcionada quan somriu. Amb les carilles, a més, aconseguim corregir petites anomalies quant al color, la grandària i la disposició de les dents.

Pròtesis fixes sobre implants de càrrega immediata

Les pròtesis fixes sobre implants de càrrega immediata ens ajuden a reposar totes les dents perdudes i/o en mal estat d’una o d’ambdues arcades, aconseguint uns resultats estètics molt naturals i una recuperació de funcions com la masticació i la parla.

Durant la intervenció, en la qual col·loquem els implants, posem també una pròtesi provisional fixa. Així, els nostres pacients no es veuen sense dents en cap moment fins a la col·locació de la pròtesi definitiva.

Implants i Corones dentals

Avui us presentem el cas real d’un dels nostres pacients, a qui el Dr. Oriol Arcia ha col·locat implants i corones dentals per reposar les dents fetes malbé i, a més, també ha realitzat un tractament amb carilles de composite premium.

El resultat? Un somriure sa, més blanc i harmònic i, sobretot, molt natural.

Implants de càrrega inmediata + Pròtesi fixa

Aquests són els resultats espectaculars del tractament d’implantologia oral d’un dels nostres pacients.

En aquest cas, hem fixat una sèrie d’implants de càrrega immediata sobre els quals, en la mateixa sessió, hem col·locat una pròtesi fixa provisional. D’aquesta manera, fins que, passats uns mesos, no col·loquem la pròtesi fixa definitiva, el pacient pot fer vida normal i no veure’s sense dents en cap moment.

Implants All on Six

Aquest és el  procés espectacular de canvi d’un dels nostres pacients. Increïble, oi?En aquest cas, hem col·locat una pròtesi fixa sobre sis implants de càrrega immediata. Aquests dispositius ens ajuden a reposar totes les peces perdudes o en mal estat, amb uns resultats, com pots veure, molt naturals.Durant la cirurgia, fixem els implants, però, a més, col·loquem una pròtesi provisional fixa, com pots veure a la segona imatge. Així, el pacient no es veu en cap moment sense dents fins a la col·locació de la pròtesi definitiva.

Carilles de composite

En aquest cas, hem col·locat carilles de composite d’alta estètica per aconseguir un somriure més blanc i harmònic. Notes el gran canvi? Les carilles són unes fines làmines de compòsit que col·loquem directament i per capes sobre les dents mínimament rebaixades.

 Posteriorment, els donem forma i endurim el material amb un llum LED. Per últim, les polim per a un acabat natural i perfecte.

Gràcies a la seva alta estètica, aconseguim millorar diversos aspectes, com ara el color, la forma, la grandària i la disposició de les dents.

Implants, corones y carilles de composite

Aconseguir el canvi és possible!I, per si no ens acabes de creure, avui et mostrem el cas real d’una de les nostres pacients, a qui el Dr. Oriol Arcia ha realitzat un tractament amb implants i corones dentals. Posteriorment, per emblanquir i harmonitzar el somriure, li ha col·locat carilles de composite premium.Les carilles, a més de millorar el color de l’esmalt de les dents, també ens ajuden a corregir petites imperfeccions relacionades amb la seva mida, forma i disposició a les arcades dentàries.

Implants, corones y carilles de composite

Hi ha canvis i canvis, i el que avui et presentem és simplement  espectacular!Es tracta del cas d’una de les nostres pacients, a qui el Dr. Oriol Arcia ha realitzat un tractament de rehabilitació oral amb implants i corones dentals per reposar les dents perdudes i aquelles que es trobaven en mal estat. A més, per aconseguir un somriure més harmònic, també ha col·locat carilles de composite premium, amb les quals podem modificar petites imperfeccions relacionades amb el color, la forma, la dimensió i la disposició de les dents.

Blanquejament dental i un perfilat estètic

Us presentem aquest increïble canvi d’un dels nostres pacients. Ni tan sols sembla el mateix somriure, però sí que ho és!En aquest cas, hem realitzat un blanquejament dental i un perfilat estètic, eliminant lleument les imperfeccions de les dent i aconseguint un somriure harmònic i molt natural.Un pacient molt content amb un tractament relativament senzill. Són petits retocs que aconsegueixen grans canvis!

Implant unitari

Et presentem el cas d’una de les nostres pacients, a la qual el Dr. Oriol Arcia ha col·locat un implant unitari i una corona dental en un dels incisius laterals superiors. Un “petit” canvi que transforma el seu somriure!Recorda! Les dents perdudes sempre han de reposar-se, i no només per motius estètics, sinó també de salut. La falta de peces dificulta poder mastegar, menjar i pronunciar correctament. A més, produeix un envelliment prematur del rostre.

Implants Dentals

En aquest cas, el Dr. Oriol Arcia ha col·locat un implant i una corona unitària en un dels incisius laterals. Amb aquests dispositius, a més de retornar l’harmonia al somriure, ajudem el pacient a que pugui tornar a menjar, mastegar i parlar sense problemes.


Els implants dentals són una solució eficaç i altament estètica per tornar a somriure sense por.

Pròtesis fixes sobre implants dentals de càrrega immediata

El Dr. Oriol Arcia ha realitzat a la nostra pacient un tractament amb pròtesis fixes sobre implants dentals de càrrega immediata.


És a dir, per rehabilitar la boca quan el pacient ha perdut totes o gairebé totes les dents, fixem un número determinat d’implants en cada arcada dentària. Sobre ells, col·loquem una pròtesi fixa provisional, fins que l’osteointegració amb l’os es completa. Després, passats uns mesos, fixem la pròtesi definitiva.

Implants de càrrega immediata


En aquest cas, hem rehabilitat les dues arcades dentàries de forma completa mitjançant implants de càrrega immediata i la col·locació d’una pròtesi fixa. Amb aquest sistema, a més, col·loquem una pròtesi provisional fixa fins el moment de fixar la definitiva, aproximadament tres mesos després de la cirurgia. Així, en cap moment t’hauràs de veure sense dents!

Implants de càrrega immediata

En aquest cas, hem fixat una sèrie d’implants de càrrega immediata sobre els quals, en la mateixa sessió, hem col·locat una pròtesi fixa provisional. D’aquesta manera, fins que, passats uns mesos, no col·loquem la pròtesi fixa definitiva, el pacient pot fer vida normal i no veure’s sense dents en cap moment.Si has perdut totes o gairebé totes les dents d’una o d’ambdues arcades dentàries, podem ajudar-te a recuperar l’estètica del teu somriure i a que no tornis a tenir problemes per mastegar i parlar.

Implants i corones dentals

Avui us presentem el cas d’abans i després d’una de les nostres pacients, a qui hem realitzat la col·locació d’implants i corones dentals per reposar les peces perdudes. A més, hem completat el tractament amb la col·locació de carilles de composite premium.El resultat? Un somriure renovat, sa, estètic i harmònic.

Carilles de composite

Avui et presentem aquest cas de la nostra pacient, a qui hem col·locat carilles de composite premium per aconseguir uns resultats naturals i espectaculars, no trobes? Amb les carilles, un tractament estètic mínimament invasiu, no només aconseguim un somriure més blanc, sinó que podem corregir petites imperfeccions relacionades amb la forma, la dimensió i la disposició de les dents.

Carilles de composite

Amb les carilles de composite premium, aconseguim resultats tan espectaculars com els de la pacient que avui et presentem.El Dr. Oriol Arcia ha col·locat aquest tipus de carilles sobre la superfície externa de les dents, de manera que ha pogut modificar la seva aparença de forma senzilla i ràpida. Les carilles ens permeten, per tant, aconseguir un somriure més blanc, però també corregir la forma, la grandària i la disposició de les dents.

Pròtesis fixes sobre implants

Avui us presentem el cas d’una de les nostres pacients, a qui el Dr. Oriol Arcia ha col·locat aquests dispositius tant a l’arcada superior com a l’inferior. Es tracta d’un cas complex, ja que, a més, la pacient rep tractament d’osteoporosi.Tot i amb això, el canvi d’una pacient amb una patologia complicada és evident i el resultat ha estat tot un èxit. 

Ortodòncia, implants i corones dentals i reconstruccions estètiques

Avui us presentem el cas de la nostra pacient, a qui li hem realitzat un tractament multidisciplinari en el qual han intervingut el Dr. Àlex Vergés, el Dr. Oriol Arcia i la Dra. Anna Tur.Es tracta d’una intervenció complexa d’ortodòncia, implants i corones dentals i reconstruccions estètiques, el resultat de la qual és espectacular, amb un somriure més ampli i harmònic.Tot i que a la nostra pacient sempre li havien dit que el seu cas era massa complex, un somriure més bonic i estètic sí val la pena!

Pròtesis fixes sobre implants de càrrega immediata

Gràcies a una pròtesi fixa provisional que col·loquem després de fixar els implants dentals, el mateix dia, el pacient pot sortir de la consulta amb totes les dents. Aproximadament, tres mesos després, un cop els implants s’han osteointegrat, col·loquem la pròtesi fixa definitiva.

Carilles de composite premium

Amb les carilles de composite premium, unes fines làmines d’aquest material que col·loquem sobre la superfície visible de les dents, aconseguim millorar substancialment l’estètica del somriure.


 Com? Corregint petites imperfeccions relacionades amb el color, la forma, la grandària i fins i tot la disposició de les dents.

Pròtesis fixes sobre implants

La nostra pacient ha pogut recuperar l'estètica i la funcionalitat completa de la seva boca gràcies a un tractament amb pròtesis dentals realitzat pel Dr. Oriol Arcia. Amb aquests dispositius fixos, podem reposar diverses dents, o les de tota una arcada dentària, amb uns resultats altament estètics.